English

PRAVIDLA REZERVACE

Výše zálohy splatná předem je 50% z celkové ceny pobytu. Doplatek bude nárokován v den příjezdu, případně druhý den.

Při zrušení rezervace:

a) nejpozději 4 týdny před nástupem bude vráceno 50% z uhrazené zálohy. 

b) nejpozději 2 týdny před nástupem bude vráceno 25% z uhrazené zálohy.

!!!Při zrušení rezervace v kratší lhůtě  než 2 týdny před nástupem je záloha nevratná!!!

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vrátit poměrnou část zaplacené ceny pobytu.

S rezervací pokoje vám rádi pomůžeme. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle +420 739 203 205 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese email: rezervace@ekologickavychova.cz