English

Dům

Virtuální 3D prohlídka obce Horní Maršov zde: http://vrtour.hornimarsov.cz/

Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (DOTEK) se nachází v Horním Maršově, v památkově chráněném objektu bývalé fary č.p. 175. 

Jedná se o nejstarší obytnou stavbu na území obce. Její kamenné základy pocházejí z konce 16. století. Stavba získala barokní tvar během celkové rekonstrukce v letech 1740 až 1742.  Do roku 2002 byla součástí církevního majetku Diecéze královéhradecké. V roce 2003 přešla do vlastnictví neziskové organizace SEVER jako totálně zchátralý historický objekt. Agilní management neziskové organizace SEVER zajistil finanční prostředky na  jeho celkovou opravu, která proběhla v letech 2009-2013. V září roku 2013 byl objekt slavnostě otevřen a zpřístupněn veřejnosti jako Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, zkráceně DOTEK. Reportáž České televize zde.

Dnes slouží DOTEK  jako kulturní turistická destinace obce Horní Maršov, turistické informační centrum a muzeum s originální maršovskou expozicí, metodické centrum, školící a vzdělávací středisko pro ekologickou a environmentální výchovu, místně zakotvené učení a interpretaci místního dědictví.

Pracovníci neziskové organizace SEVER využívají DOTEK také jako zázemí pro kulturní a společenské akce či workshopy, na kterých propagují myšlenku etického podnikání, zodpovědného využívání přírodních a lidských zdrojů i ekologicky šetrné turistiky na území Krkonošského národního parku. 

 

ORIGINÁLNÍ MARŠOVSKÁ EXPOZICE

Originální maršovská expozice je úmístěna v hlavní budově bývalé fary a přilehlého venkovního prostranství areálu DOTEK. Expozice poukazuje na enviromentální problémy současného světa, pomáhá lidem  porozumět jejich původu a vede návštěvníka k osobní zodpovědnosti a konkrétním činům ve prospěch udržitelnosti na lokální, regionální i globální úrovni. Expozice provokuje, zpochybňuje naše zavedené úsudky, myšlenkové postupy a názory. Expozice pracuje s lidskými smysly, vybízí k zapojení, interakci a hře, inspiruje, nabízí překvapení, hru, dobrodružství, objevování a informace.

Autorem libreta je emeritní ředitel Muzea hry v Jičíně, pan Jaromír Gottlieb a společnost Labyrinth PRO s.r.o. Interaktivní prvky expozice vymyslel a ztvárnil scénograf Robert Smolík z Divadelní fakulty AMU. Na jejich výrobě se dále podíleli tesařský mistr Petr Růžička, dramaturg Naivního divadla v Liberci Vít Peřina a truhlář Jiří Šlehover. Cennými konzultacemi přispěli architekt Roman Koucký nebo filmař Pavel Štingl.

EKOLOGICKÝ PROVOZ

V roce 2016 získal DOTEK jako 1. v Krkonoších hned dvě prestižní „ekoznačky“ : evropskou Ecolabel „The Flower“ a českou „Ekologicky šetrná služba“. “. V r.2019 jsme tyto značky opět obhájili a v současné době jsme jediné ubytovací zařízení v České republice, které je vlastní.Tyto certifikáty zaručují, že naši návštěvníci tráví svůj pobyt maximálně šetrně vůči životnímu prostředí. Více informací můžete naleznout zde: http://sever.ekologickavychova.cz/informace-pro-ubytovane-a-navstevniky/

ENERGIE

Dům využívá výhradně energii z obnovitelných zdrojů.  Část energie dodává slunce prostřednictvím solárních panelů: fotovoltaické na střeše domu pohání vybrané spotřebiče v kuchyni a fototermické za domem zase ohřívají vodu, která pak odchází do systému topení i do kohoutků umyvadel a sprch v podkrovních pokojích. Dodávanou elektřinu odebíráme výhradně z obnovitelných zdrojů. V kotelně najdete dva speciálně kalibrované kotle, jeden na štípané dříví s dokonalým spalováním, druhý na dřevní pelety. V okolí domu najdete vedle technologicky složitých řešení i jednoduché nápady na další zařízení k úsporám energie, které si můžete doma vyrobit sami a bez velkých nákladů. Jde např. o solární sušičku a chladničku.

ÚSPORA ENERGIÍ

Originální systém vnějšího zateplení celého domu, který zachovává charakter historické barokní fasády, přispívá k efektivní úspoře energií stejně jako izolační skla.  V seminárním sále a kuchyni je instalován systém rekuperace vzduchu, který zajišťuje výměnu vzduchu s minimalizací ztrát tepla. K optimalizaci spotřeby energie přispívá řídicí systém, v němž centrální počítač sbírá z čidel data potřebná pro monitoring a regulaci energetické náročnosti, a v neposlední řadě také pro vzdělávací účely.

STAVEBNÍ MATERIÁL

Dalším prvkem ekologicky šetrného domu jsou použité stavební materiály, konstrukce a vybavení. Opět jde převážně o obnovitelné a místní zdroje – dřevo, kámen, sklo, hlínu, ale i recyklovaný papír na izolace…  Během rekonstukčních prací byl kladen velký důraz na zachování původních stavebních prvků a konstrukcí z původních materiálů. Hlavním dodavatelem stavebních prací byla místní stavební firma Miloslava Klimeše.

EKOLOGICKÉ SLUŽBY

V ekologickém duchu se nesou i naše akce.  Používáme ekologicky šetrné nádobí (rozložitelné podtácky a kelímky či klasické umyvatelné nádobí). Při výběru surovin k přípravě jídla dáváme přednost místním a regionálním dodavatelům. Zároveň k přípravě pokrmů nevyužíváme palmový olej, chemické konzervanty či umělá dochucovadla.