English

SEVER

Hlavním posláním Střediska ekologické výchovy  SEVER je usilovat o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu prostřednictvím vzdělávání lidí všech věkových kategorií v oblasti vztahu člověka a přírody.

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Kompletní nabídku vzdělávacích programů naleznete ZDE.

 

KONSORCIUM SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER je konsorciem čtyř neziskových organizací, spojených společnou značkou, historií, posláním, poskytovanými službami a vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory:

Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek hnutí Brontosaurus (*1994)

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (*2012)

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (*2012)

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012)

 

NAŠE ČINNOST:

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Z vedlejších činností stojí za zmínku provozování informačního centra, kde si lidé mohou zakoupit regionální výrobky a dozvědět se informace z blízkého okolí a nabídka jídla vyrobeného v naší kuchyni.

 

NAŠE POSLÁNÍ:

Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“:

Prožitku

Praktické činnosti

Participaci

Přímém kontaktu se světem okolo nás

Propojení různých oborů

 

NAŠE HODNOTY:

Jde nám o věc – Jde nám o svět

V NAŠÍ PRÁCI HRAJE KLÍČOVOU ROLI:

udržitelnost (uvnitř i navenek – ve fungování organizace i okolního světa)

příroda  (příroda jsme my)

vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě)

 porozumění (vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání)

 odpovědnost