English

Tematické stezky

Stezky začínají v Turistickém informačním centru - Infokoloniálu DOTEK v Horním Maršově, zde za symbolický poplatek, případně vratnou finanční zálohu získáte:
1) tištěného průvodce s informacemi a mapou s vyznačenými zastávkami na zajímavých místech
2) badatelský list s otázkami, úkoly a náměty ke zkoumání terénu
3) sadu pomůcek (na zapůjčení), bez nichž by některé úkoly nešly vyřešit.
Upozornění: Jedna sada pomůcek je pro max. 5 osob.

Obsluha infokoloniálu vám ráda pomůže s výběrem a doporučením stezek a poskytne podrobné informace o jejich náročnosti a eventuální vhodnosti pro cyklisty či dětské kočárky. Část tras je okružních a některé lze kombinovat s přesunem na kole, hromadnou dopravou či autem. Naše stezky využívají stávajících turisticky značených cest a dalších cest běžně užívaných.
Pokud se rozhodnete vyplňovat úkoly v badatelském listu, počítejte minimálně 1–1,5 hodiny navíc!

1. CESTA dřeva

Cesta vám prozradí, jak lidé těžili dřevo v lesích východních Krkonoš, uvidíte milíř a milířiště. Zjistíte, jak a proč změnili naši předkové původní přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů a jak se dnes snažíme vrátit lesům optimální druhové složení. Doporučujeme zakoupit si kromě pracovnáho listu i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější. Pro nadšence nabízíme i badatelský list a pomůcky na dendrochronologický výzkum.

Délka: 5 km

Čas: cca 3 hodiny

Náročnost: střední

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 11 let a dospělé

1. CESTA dřeva

2. CESTA duchovní

Zveme vás na procházku po duchovních památkách a místech Horního Maršova. Cesta vás provede zajímavými místy spojenými s duchovním životem i místy, která sama mají „genia loci“ – ducha místa. Poznáte skvosty sakrální architektury a naleznete náměty i místa pro rozjímání. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru Dotek pomůcky k bádání, cesta bude zábavnější.

Délka: 4 km

Čas: 3 hodiny

Náročnost: střední

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 10 let a dospělé

Doporučení: trasu lze projít i s kočárkem (kromě závěrečného stoupání)

2. CESTA duchovní

3a. CESTA (dávných) turistů - kratší trasa

Cesta vás provede krajinou Rýchor tak, jak ji procházeli dávní i novodobí turisté. Představí vám turisticky vyhledávaná místa – prameny, široké rozhledy, skalní útvary, drobné památky, horské boudy i zaniklé osady. Ukáže vám, jak se lze v krajině orientovat pomocí turistického značení současného, historického i takřka budoucího. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zábavnější.

Délka: 6,5 km

Čas: 3 hodiny

Náročnost: lehká

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro děti od 10 leta a dospělé

3a. CESTA (dávných) turistů - kratší trasa

3b. CESTA (dávných) turistů - delší trasa

Cesta vás provede krajinou Rýchor tak, jak ji procházeli dávní i novodobí turisté. Představí vám turisticky vyhledávaná místa – prameny, široké rozhledy, skalní útvary, drobné památky, horské boudy i zaniklé osady. Ukáže vám, jak se lze v krajině orientovat pomocí turistického značení současného, historického i takřka budoucího. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zábavnější.

Délka: 12 km, s výletem před Dvorský les o 3,5 km více, přes Niedamirow o 7 km více, cesta z Albeřic do Maršova má 5,5 km

Čas: 4 hodiny, s prodloužíním o výše uvedené odbočky 6 hodin

Náročnost: střední 

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro děti od 12 let a dospělé

3b. CESTA (dávných) turistů - delší trasa

4. CESTA do lesa

V okolí Horního Maršova můžete objevit, čím jsou lesy důležité, jak se liší jejich různé typy, čím jsou v Krkonoších ohroženy i jak jim lze pomoci. Můžete si zkusit některá tajemství lesa sami objevit, podívat se na živáčky v lesní půdě. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější.

Délka: 5 km, s výletem na Rýchory 11 km

Čas: 2 hodiny, s výletem na Rýchory min. 4 hodiny

Náročnost: lehká, s výstupem na Rýchory se fyzická náročnost zvyšuje

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 8 let a dospělé

Doporučení: s kočárkem lze trasu projít s menšími překážkami

4. CESTA do lesa

5. CESTA za divy divočiny

Cesta vám bude vyprávět o krkonošské divočině, jak vznikla, jak vypadala v minulosti, co z ní zůstává dnes a jak se vrací zpět. Prozradí vám, jaké stromy v krkonošských lesích rostly v minulosti a jaké zde rostou nyní. Seznámíte se s živočichy, kteří zde žili a žijí a kteří se do Krkonoš vracejí. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější.

Délka: 16 km

Čas: 5-6 hodin

Náročnos: střední

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro děti od 10 let a dospělé

Doporučení: pro kolo nebo kočárek jsou vhodné pouze některé úseky stezky

5. CESTA za divy divočiny

6. CESTA pašeráků

Cesta pro ty, kteří se odváží mezi krkonošské pašeráky. Dozvíte se, proč se pašovalo, co, odkud a kam se pašovalo. Cesta vyzkouší vaši fyzickou zdatnost i důvtip. Na hranicích dvou států můžete prožít příběhy, které se zde odehrávaly před sto a více lety. Pokud vlastníte přístroj GPS (nebo je možné zapůjčění u nás), můžete si putování po stezce ještě více užít. Ale ani ti, kteří GPSku nevyužijí, nebudou nikterak ochuzeni. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější. Během stezky vás budou mimo jiné provázet i epizody z filmu Krakonoš a lyžníci. 

Délka: 8 km, s výletem na Paradu - Dům tří kultur prodloužení cesty o necelý 1,5 km

Čas: 2,5-3 hodiny

Náročnost: lehká

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro děti od 12 let a dospělé

6. CESTA pašeráků

7. CESTA maršovských pověstí a pohádek

Každý kraj má své pověsti, pohádky a příběhy, které mu dodávají půvab a ozvláštňují konkrétní místa v krajině. Ať jsou to boží muka, tajemná skaliska, kouzelná studánka, kříž v lese...Doporučujeme zakoupit si i zvláštní průvodcovský a badatelský list „Cesta za maršovskou pověstí bratří Grimmů“, který  je určen dětem od 3 do 7 let a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější.

Náročnost: list Místa maršovských pověstí je koncipován jako nabídka několika zajímavých míst, která můžete libovolně zařadit do svých výletů, podrobnější informace o náročnosti a délce tras k jednotlivým cílům jsou popsány u jednotlivých zastavení 

Cesta za maršovskou pověstí bratří Grimmů

Délka: 2 km

Čas: 2-2,5 hodiny

Náročnost: lehká

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 3 do 7 let

7. CESTA maršovských pověstí a pohádek

8. CESTA kamenitá

Pojďte odhalit dávnou minulost Krkonoš, kdy vznikaly skalní věže a jeskyně. Čeká nás tajemství krasových jevů a zjistíte, co je to propad a hltač. A trochu nahlédneme i do krkonošského podzemí.. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější.

Délka: cca 4 km

Čas: 2 hodiny

Náročnost: střední

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 11 let a dospělé

8. CESTA kamenitá

9. CESTA horských hospodářů

Cesta vám představí práci, život i dějiny krkonošských hospodářů. Provede vás po horských loukách, proto je cesta nejzajímavější létě. Představí vám Krkonoše jako krajinu obhospodařovanou člověkem po staletí. Budete procházet historií i současností vztahu člověka a krajiny. Projdete údolím, v kterém se uchovaly příběhy lidí a jejich práce a které by bez člověka vypadalo zcela jinak. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání a vypůjčit si v informačním centru Veselý výlet v Temném Dole klíč od expozice ve staré vápence – Muzeum Vápenka – Příběh Albeřic a Lysečin, cesta bude zajímavější.

Délka: 6,5 km v jednom směru, 2x tolik při návratu stejnou trasou, jinak dle zvolené navazující trasy, při výletu na Dům tří kultur – Paradu na polské straně prodloužení o necelé 2 km (dohromady tam a zpět na hranici)

Čas: 2,5-3,5 hodiny

Náročnost: lehká, s výletem na Dům tří kultur Paradu se fyzická náročnost zvyšuje

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro děti od 8 let a dospělé

Doporučení: vhodné i pro cyklisty

9. CESTA horských hospodářů

10. CESTA vyhnaných

Tato cesta se proplétá dějinami a sleduje osudy těch, kteří museli nedobrovolně opustit své domovy zde v horách – ať již z důvodů náboženských, politických, ideologických, národnostních... Zjistíme, jak se do kraje promítaly historické události jako např. bitva na Bílé hoře, Mnichovská dohoda v roce 1938, konec 2. světové války nebo Únor 1948.Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější.

Délka: 6,5 km Horní Maršov – hraniční přechod nad Horními Albeřicemi (přechod Horní Albeřice – Niedamirow 2,3 km, Niedamirow – Růžový palouček 5 km) + zpáteční km

Čas: 2,5 hodiny, s výletem na Růžový palouček 4,5 hodiny + čas na zpáteční cestu

Náročnost: lehká, střední při výletu přes Niedamirow na Růžový palouček

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 12 let a dospělé

Doporučení: vhodné i pro cyklisty

10. CESTA vyhnaných

11. CESTA za vodou

Tato cesta vám ukáže, kde se voda v přírodě bere, jak se pohybuje a kdo v ní žije. Podíváme se také na to, jak lze vodu využít a proč je voda dobrým sluhou a zlým pánem. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání, cesta bude zajímavější a budete si moci různé věci změřit a vyzkoumat přímo v terénu.

Délka: 5,5 km

Čas: 1,5-2 hodiny

Náročnost: střední

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 10 let

11. CESTA za vodou

12. CESTA stavitelů a architektů

Cesta vám představí jednotlivé zajímavé stavby a díla, která v Horním Maršově zanechali významní architekti, stavitelé a sochaři. Budete překvapeni, kolik takových zajímavostí se dá v relativně malé obci najít. Provedeme vás jak po historických, většinou chráněných kulturních památkách, tak po moderních stavbách, dokončených před pár lety. Doporučujeme zakoupit si i badatelský list v Turistickém informačním centru DOTEK, cesta bude zábavnější.

Délka: 2 km

Čas: asi 1,5-2 hodiny (včetně prohlídky kostela a DOTEKu)

Náročnost: lehká

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 10 let

Doporučení: trasu lze absolvovat s dětským kočárkem

12. CESTA stavitelů a architektů

Ceník

Průvodcovský list
30 Kč
Badatelský list
10 Kč

Zapůjčení

Pomůcky k bádání
pouze záloha - dle typu pomůcek 100-500 Kč