English

Adventní věnce - praktická dílna

Přijďte si vyrobit adventní věnec na stůl či na dveře dle vlastní fantazie. V příjemné předvánoční atmosféře si navíc poslechnete povídání o původu adventních věnců.

Cena za dílnu je 150 Kč (zahrnuje lektorné, materiál včetně ozdob – mašle, sušené přírodniny aj.).

Doporučujeme si s sebou přinést 4 svíčky a pevný základ na věnec.

Drobné občerstvení zajištěno.

14:00 - 14:15 povídání o adventních věncích

14:15 - 17:00 výroba věnců (jeden věnec trvá asi 1,5 hod.)

 

Na dílnu je nutné se přihlásit předem do 24.11. na adrese: infokolonial@ekologickavychova.cz nebo telefonicky na 739 203 205
(Infokoloniál DOTEK) denně v době od 9.00 do 17.00.

 

Akce se bude řídit aktuálními epidemiologickými nařízeními vlády platnými v den jejího konání. 

Adventní věnce - praktická dílna