English

Expozice

Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci

Interaktivní expozice „Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci" je úmístěna v hlavní budově bývalé fary, dnes domu DOTEK. Poukazuje na enviromentální problémy současného světa, pomáhá lidem  porozumět jejich původu a vede návštěvníka k osobní zodpovědnosti a konkrétním činům ve prospěch udržitelnosti na lokální, regionální i globální úrovni. Expozice pracuje s lidskými smysly, vybízí k zapojení, interakci a hře, inspiruje, nabízí překvapení, hru, dobrodružství, objevování a informace.

Naše expozice je určena pro každého a zahrnuje kuličkovník s otázkami k pobytu v přírodě, krabičku poslední záchrany, interaktivní panely s užitečnými radami pro pobyt v přírodě (například poznávání léčivých bylin a jejich účinek na lidský organismus, předpovídání počasí podle přírodních dějů nebo jak se správné obléci do hor), dále pohyblivý model vývoje krajiny Krkonoš, listovnici s materiály a obrázky o vývoji krkonošské krajiny a jejích proměnách vlivem člověka a loutkové divadlo. V roce 2021 budou dokončeny prvky kiníčko, vstupenkovník, automat na regionální produkty a badatelna.

OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

Návštěvní doba expozice odpovídá otevírací době našeho turistického informačního centra Infokoloniálu:

od 1. října do 30. května: po-ne 9:00-17:00

od 1. června do 30. záři: po-ne 9:00-18:00

Vstup do expozice, stejně jako do celého areálu DOTEKu je zdarma.