English

Prohlídky

Prohlídka bývalé fary (domu DOTEK)

Nabízíme komentovanou prohlídku bývalé barokní fary – domu DOTEK – která je chráněnou kulturní památkou a zároveň je vybavena moderními technologiemi šetrného provozu (máme značku Ekologicky šetrná služba). Dům je tak unikátním příkladem spojení historie a současnosti. Návštěvníkům přibližujeme historii místa, způsob života tehdejších obyvatel, včetně bydlení a domácnosti střední venkovské třídy, a citlivé rozvíjení místa v duchu šetrných udržitelných postupů.

Prohlídka renesančního kostela

Dům DOTEK jako bývalá barokní fara je nedílně spojen s renesančním kostelem Nanebevzetí Panny Marie z konce 16. století, jež je nejstarší sakrální památkou východních Krkonoš a dílem – v pozdější kamenné podobě – italského architekta Carla Valmadiho.

Nabízíme dvě možnosti prohlídky: 

1. KRÁTKÝ OKRUH bez průvodce - kdykoliv v otevírací době Turistického informačního centra Infokoloniál je možné si zapůjčit klíč od kostela a tištěnou informační brožuru, která vás provede hlavní lodí kostela a zavede vás na kruchtu.

2. DLOUHÝ OKRUH s průvodcem nazvaný Sedm příběhů o starém kostele
Příběhy vás provedou historií nejstaršího kostela východních Krkonoš a upozorní na leccos zajímavého v interiéru, čeho byste si třeba sami nevšimli. Dozvíte se, jak se v různých historických obdobích měnil vztah lidí k sakrálním památkám, a jak se to promítlo do péče o budovu kostela. Na závěr vám odhalíme pozoruhodnost, kterou má zdejší kostel možná jako jediný na světě.

Pro skupiny je možné si po telefonické domluvě objednat prohlídku s průvodcem i mimo stanovené termíny. V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky: 739 203 205, emailem: infokolonial@ekologickavychova.cz či osobně v Infokoloniálu.

Památná lípa u fary

Vedle obou objektů stojí přes 450 let stará lípa – jde o nejstarší strom v regionu východních Krkonoš, který je od roku 2018 zařazen mezi památné stromy, a jedná se tak o nejstarší památný strom v Krkonoších. V případě zájmu vám rádi zapůjčíme v Infokoloniálu informační text pojednávající o historii této dlouhověké lípy.

Ceník

Dům DOTEK: prohlídka bývalé fary
zdarma
Kostel krátký okruh: dospělí
30 Kč
Kostel krátký okruh: děti, senioři, invalidé
15 Kč
Kostel krátký okruh: záloha na klíče a informační text
200 Kč
Kostel okruh s průvodcem: dospělí
50 Kč
Kostel okruh s průvodcem: děti, senioři, invadlidé
25 Kč
Lípa: vypůjčení informačního textu
zdarma