tématické cesty

CESTA dřeva

Tato cesta vám bude vyprávět o tom, jak lidé těžili dřevo v lesích východních Krkonoš. Prozradí vám, co je to umělá a přirozená druhová skladba lesa. Zjistíte, jak a proč změnili naši předkové původní přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů a jak se dnes snažíme vrátit lesům optimální druhové složení. Doporučujeme vzít si s sebou badatelský list a půjčit si Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání. Cesta bude zajímavější.

 

Délka trasy: 5 km

Čas: cca 3 hodiny

Náročnost tasy: střední

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro děti od 11 let a dospělí

CESTA duchovní

Cesta vás provede zajímavými místy spojenými s duchovním životem, která mají "genia loci". Poznáte skvosty zdejší sakrální architektury a naleznete předměty i místa pro rozjímání. Doporučujeme vzít si s sebou badatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru Dotek pomůcky k bádání. Cesta bude zábavnější.

 

Délka trasy: 6 km

Čas: 3 hodiny

Náročnost: střední

Věková skupina pro badatelské úkoly: 10 let a starší

CESTA (dávných) turistů

Tato cesta vede pod masivem Rýchor tak, jak ji procházeli dávní turisté. Představí vám místa, která turisté vyhledávají dodnes - romantická údolí, lesní pěšiny, výhledy do krajiny, přírodní rezervace, horská městečka. Ukáže vám, jak se lze v krajině orientovat pomocí turistického značení a to nejen současného, ale i historickéo z dob Rakouska-Uherska. Seznámí vás s hisotrií míst i cest. Představí vám i Krkonošský národní park, po jehož hranicích celá cesta vede. Doporučujeme vzít si s sebou baatelský list a půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání. Cesta bude zábavnější.

 

Délka trasy: 6,5 km

Čas: 3 hodiny

Náročnost: nízká

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro rodiny s dětmi od 10 let

CESTA do lesa

Tato cesta vede rovnou do lesa. V okolí Horního Maršova můžete objevit, čím jsou lesy důležité, jak se liší jejich různé typy, kým jsou v Krkonoších ohroženy i jak jim lze pomoci. Můžete si zkusit některá tajemství lesa sami objevit. Vycházku si můžete prodloužit až na Rýchory, kde můžete spatřit jediný zachovalý krkonošských prales. Doporučujeme vzít si s sebou badatelský list, půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK výzkumnický batůžek a další pomůcky, cesta bude zábavnější.

 

Délka trasy: 5 km, s výletem na Rýchory 11 km

Čas: 2 hodiny, s výletem na Rýchory minimálně 4 hodiny

Náročnost trasy: nízká, s výstupem na Rýchory se fyzická náročnost zvyšuje

Věková skupina pro badatelské úkoly: pro rodiny s dětmi 6-14 let

CESTA za divy divočiny

Tato cesta vám bude vyprávět o krkonošské divočině. Jak vznikla, jak vypadala v minulosti, jaké divy tvořila, co z toho zůstává dnes a jak se vrací zpět. Prozradí vám, jaké stromy v krkonošských lesích rostly v minulosti a jaké zde rostou nyní. Seznámíte se s tvory, kteří zde žili a žijí a kteří se do Krkonoš vracejí,i když byly dlouho pryč. Posoudíte, jestli je zdejší prales opravdu pralesem, zjistíte, zda může být jelen Bohem, a ověříte si, zda máte orlí zrak. Doporučujeme vzít si s sebou badatelský list a půjšit si Turistickém informačním centru DOTEK příslušné pomůcky k bádání. Cesta bude zábavnější.

 

Délka trasy: 16 km

Čas: 5 - 6 hodin

Náročnos trasy: střední

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: pro rodiny s dětmi 10-14 let

CESTA pašeráků

Tato cesta vás zavede mezi krkonošské pašíře. Prozradí vám, proč se vůbec pašovalo, co se pašovalo, odkud a kam se pašovalo. Vyzkouší vaší fyzickou zdatnost i důvtip. V okolí Horních Albeřic na hranicích dvou států můžete prožít příběhy, které se zde odehrávaly před sto a více lety. Pokud vlastníte přístroj GPS, můžete si putování po stezce ještě více užít. Ale ani ti, kteří GPSku nemají, nebudou nikterak ochuzeni. Doporučujeme vzít si s sebou badatelský list, půjčit si v Turistickém informačním centru DOTEK pomůcky a vyrazit. Během cesty vás budou mimo jiné provázet i epizody z filmu Krakonoš a lyžníci

 

Délka trasy: 8 km. Pokud chcete dojít až na Paradu - Dům tří kultur, prodloužíte si cestu o necelý kilometr a půl.

Čas: 2,5-3 hodiny

Náročnost trasy: nízká

Věkové skupiny pro badatelské úkoly: rodiny s dětmi od 12 let