Prohlídky

Prohlídka bývalé fary (domu DOTEK)

Nabízíme komentovanou prohlídku bývalé barokní fary – domu DOTEK – která je chráněnou kulturní památkou a zároveň je vybavena moderními technologiemi šetrného provozu (máme značku Ekologicky šetrná služba). Dům je tak unikátním příkladem spojení historie a současnosti. Návštěvníkům přibližujeme historii místa, způsob života tehdejších obyvatel, včetně bydlení a domácnosti střední venkovské třídy, a citlivé rozvíjení místa v duchu šetrných udržitelných postupů.

Prohlídka renesančního kostela

Dům DOTEK jako bývalá barokní fara je nedílně spojen s renesančním kostelem Nanebevzetí Panny Marie z konce 16. století, jež je nejstarší sakrální památkou východních Krkonoš a dílem – v pozdější kamenné podobě – italského architekta Carla Valmadiho.

Nabízíme dvě možnosti prohlídky – krátký okruh bez průvodce, kdy je možné v otevírací době Turistického informačního centra Infokoloniál zapůjčit klíč od kostela a informační brožuru, anebo velký okruh s průvodcem, kdy si návštěvníci mohou poslechnout komentovanou prohlídku téměř celého kostela.

Doporučujeme sjednat si termín velkého okruhu předem! Bez objednání se může stát, že z kapacitních důvodů bude k dispozici jen krátký okruh. Prohlídky s průvodcem si můžete objednat na tel. 739 203 205, emailu infokolonial@ekologickavychova.cz či osobně v Infokoloniálu.

Kostel bývá propojován také s výstavami uměleckých děl, aktuálně se jedná o výstavu transcendentálních obrazů Vladimíra Součka.

Památná lípa u fary

Vedle obou objektů stojí přes 450 let stará lípa – jde o nejstarší strom v regionu východních Krkonoš, který je od roku 2018 zařazen mezi památné stromy, a jedná se tak o nejstarší památný strom v Krkonoších. V případě zájmu vám rádi zapůjčíme v Infokoloniálu informační text pojednávající o historii této dlouhověké lípy.

Ceník

Dům DOTEK: prohlídka bývalé fary
zdarma
Kostel krátký okruh: dospělí
20 Kč
Kostel krátký okruh: děti, senioři, invalidé
10 Kč
Kostel krátký okruh: záloha na klíče a informační text
200 Kč
Kostel okruh s průvodcem: dospělí
50 Kč
Kostel okruh s průvodcem: děti, senioři, invadlidé
25 Kč
Lípa: vypůjčení informačního textu
zdarma